Lisa Smith Walaas

Foto Dag Jansson

 

«Jeg har vært dirigent for A Scalpella siden våren 2013, og med utdannelsen min i musikkvitenskap fra UiO har jeg lenge vært aktiv i amatørkorlivet i Oslo. I tillegg til å lede A Scalpella jobber jeg som teaterregissør og musikalsk ansvarlig for Sandvika barne- og ungdomsteater. Tidligere har jeg jobbet som sang- og pianolærer i Lørenskog private kulturskole, vært sanglærer på Toneart Sangskole, ledet bedriftskoret i Making Waves og gjort freelance-oppdrag som musiker, blant annet for Den kulturelle skolesekken.

Som dirigent er det viktig for meg å skape et trygt og utforskende miljø i samarbeid med koristene. Jeg mener at sanggleden skal stå i forsetet, og gjennom arbeid med sin egen stemme og samklangen med de andre etterstreber jeg at koristene skal kunne oppdage nye sider ved sin musikalitet og bli inspirert av hverandre. Min lidenskap for kor kommer av at det er fellesskapet som står i fokus. Kormusikk kan ikke skapes alene, og A Scalpellas unike miljø og engasjerte korister gjør at koret som helhet har en vilje og iver etter å strekke seg til sitt maksimale potensial.»